Ibland är det roligt att arbeta inom kommunikation – Speciellt när ens egna tankar, värderingar & arbetssätt bekräftas från kunder samt samarbetspartners på ett positivt sätt.

5 tips på utvecklingsmöjligheter för tydligare kommunikation.

 

1. Läs igenom vad du har skrivit – Ge dig själv tid att gå igenom texten flera gånger för att få en känsla för hur den flyter.

2. Använd ett språk som är generiskt – Undvik bransch termer om kommunikationen sker mot externa parter. KISS: Keep it simple stupid fungerar många gånger väldigt bra.

3. Ställ frågor till dig själv: ”Hur kommer det jag har skapat att uppfattas av mottagaren?” ”Är jag tydlig med vad jag vill med min kommunikation?” ”Är min kommunikation generell, dömande eller ställningstagande?” Ställ dessa frågor till dig själv för att skapa en intern dialog kring ditt arbetet samt hitta utvecklingsmöjligheterna.

4. Kvittot på bra kommunikation kommer från mottagaren – Får du det resultat du önskade fungerar det som kvitto på en positiv kommunikation. Finn tillfredsställelsen där.

5. Var snäll mot dig själv – Du kommer aldrig att kunna vara helt säker på hur kommunikationen uppfattas av mottagaren, men genom att arbeta aktivt med utförandet kan vi minimera riskerna för oönskade tolkningar av arbetet.

 

Kontakta oss så berättar vi mer!


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *