Ökad mångfald i samhället är ett faktum. Förutom att människor rör sig mellan länder och skapar en etnisk kulturell mångfald så finns även en mångfald bland sociala grupper som spänner sig över bland annat levnadsregler, generationer, socioekonomisk bakgrund.

Att arbeta med interkulturell marknadsföring är ett måste för varje annonsör som vill stärka sin position på marknaden.

Samhället består inte längre av homogent sammansatta grupper utan intersektionalitet avgör hur en individ identifierar sig och agerar därefter.

Vi förstår om detta låter komplext, men i slutändan handlar det om kommunikation på mottagarens villkor och då måste annonsören förstå hur denna mottagare vill bli vidtalad. 

Marknadsföring som inkluderar

Bara i Sverige har vi ett IT-utanförskap på 1,1 miljoner invånare, det vill säga människor som inte tar del av information via internet.

I realitet innebär det att ett företag och myndigheter går miste om 1,1 miljoner potentiella mottagare av information, ökade intäkter till verksamheten samt sprida varumärket vidare.

Oavsett om det handlar om den samhällsnyttiga informationen eller större marknadsandelar så missas individer om marknadsföringsinsatsen inte är når ut till tilltänkta målgrupper. 

En hälsosam blandning

En målgrupp kan vara en hälsosam blandning av etnisk tillhörighet, olika åldrar, geografisk spridning etcetera. Det kan vara till en stor fördel att segmentera målgruppen och titta närmare på vad datan säger om deras beteende kring inhämtning av information. 

Traditionellt sett ringar man in en målgrupp på till exempel ålder och kön när man gör en informationsinsats. Utfallet kan visa att en viss etnisk grupp i detta urval inte har nåtts. Vet man hur detta segment inhämtar information kan insatsen lyckas bättre. 

Vi är specialister på interkulturell marknadsföring

ThirdChapter har specialiserat sig på att segmentera en målgrupp och lokalisera dem genom de olika mediekanalerna de använder. Vi ser en ökad efterfrågan men också en nyfikenhet från näringslivet, organisationer och myndigheter att nå ut och inkludera dessa grupper.

Vi arbetar med online kampanjer som komplementeras med lokala insatser där vi är på plats i upptagningsområdet för att säkerställa att budskapet når ut och landar rätt.

Våra marknadsföringsinsatser når de ni vill ska nås och är kostnadseffektiva och mätbara.

Kontakta oss så berättar vi mer!