ThirdChapter har en grundsyn i att kommunikation ska vara inkluderande och utgå från mottagarens villkor. Vi jobbar nätverkande och ur ett empatiskt förhållningssätt för att lyfta perspektiv och spegla vårt samhälle i rum där representation saknas.

Byrå fokuserar på kommunikation ur ett mångfald- och inkluderingsperspektiv. Sissi och Brandon har jobbat tillsammans under Feather Agency och Sandro kommer från många års erfarenhet i mediabranschen och digital marknadsföring. Kompetenserna sammanslagna ger kunden en kompletterande lösning för att nå nya grupper online och offline. Vi och vårt nätverk står till förfogande även för kompetensutveckling och verksamhetsutveckling.

Vision

  • Vi vill utmana hur vi kommunicerar idag genom att förflytta perspektivet.
  • Det gör vi genom att prata med, inte om mottagaren.
  • Våra medie- och kommunikationsstrategier är interkulturella och riktar sig mot det multietniska samhället.

interkulturell kommunikation thirdchapter.se

 

Kontakta oss så berättar vi mer!