Pressmeddelande

Stockholm maj 2020

 

ThirdChapter  – ny byrå med fokus på interkulturell kommunikation

 

Den nya interkulturella kommunikationsbyrån ThirdChapter, grundad av Sissi Rizko, Brandon Sekitto och Sandro Frennesson är ett angeläget tillskott till byråvärlden. Coronavåren har som bekant strött stora saltkorn i det segregerade svenska samhällets sår. Statistiken för dödsfall är värst i de områden där segregationen är störst och invandrarna flest, och det är framförallt bristande kommunikationsinsatser som är orsaken. Trion på ThirdChapter vill hjälpa både kundsidan och byråer att skapa mer inkluderande kommunikation. Byråns arbetssätt kommer präglas av datadrivna arbetsmetoder, grundarnas starka nätverk och nyskapande tjänster som matchmaking.

Kommunikationen kring pandemin var en brutal påminnelse om att det finns medborgare som är så exkluderade att något så självklart som samhällsviktig krisinformation inte når dem. När Brandon Sekitto och Sissi Rizko, beslutade sig för att skapa ThirdChapter, visste de inte hur kritiskt deras affärsområde skulle bli. Duon har framgångsrikt jobbat tillsammans med interkulturell kommunikation på Feather Agency med uppdrag för Järvaveckan, Dina Försäkringar och Vision. När de nu tar steget till att bygga upp Third Chapter är det med en kombination av framgångsrikt track record och nya verktyg och tjänster.

 

  • Det kan tyckas galet att starta en byrå just nu så som det allmänna ekonomiska läget ser ut i Sverige och i kommunikationsbranschen. Men vi tycker timingen är perfekt. Coronavåren bekräftar att dagens kommunikation är segregerande och att interkulturell kompetens behövs mer än någonsin. Människor har dött pga bristande kommunikationsstrategier. Vi måste se över vad som lett till det och göra om, göra rätt, säger Sissi Rizko VD för ThirdChapter.

 

ThirdChapter är en datadriven interkulturell kommunikationsbyrå som hjälper företag, organisationer, myndigheter och andra byråer att skapa inkluderande kommunikation och marknadsföring utifrån ett interkulturellt perspektiv. Byrån präglas av ett agilt arbetssätt och flexibla arbetsprocesser. Teamet tar gärna både långsiktiga strategiska uppdrag och agerar bollplank eller kompetensförstärkning inom ramen för existerande projekt och kampanjer. Byrån har även tjänsten Matchmaking där man kopplar ihop uppdragsgivare med lokalföreningar eller digitala communities i orten som kan agera bollplank eller utgöra fokusgrupper.

 

  • Vi har sett stora brister i kunskapen om hur man kommunicerar med det mångkulturella Sverige hos både företag och andra organisationer. Resultatet är att den kommunikation som skapas inte är relevant eller engagerande. Steg ett är kunskap om målgruppen, hur den lever och hur den rör sig digitalt, därefter behöver man ta hjälp av någon som kan bidra med kompetens, insikter, styra ihop fokusgrupper etc, och naturligtvis ta fram kommunikationen. All kommunikation sker på mottagarens villkor så man måste prata med, inte om människor, säger Sissi Rizko.

Sissi Rizko har i flera år jobbat med mångfald- och inkluderingsfrågor på KTH. Brandon Sekitto har många års erfarenhet av arbete med mångkulturell kommunikation och integrationsfrågor och har blivit ett välkänt namn bland annat genom sina blogginlägg om dessa ämnen på Resumé. Sandro Frennesson är digital expert med många års erfarenhet av digital marknadsföring.

 

För mer information kontakta sissi@thirdchapter.se 

www.thirdchapter.se


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *