Varje arbetsplats skapar sin egen kultur och efter ett tag reproducerar man den oavsett hur mycket “nytt blod” som kommer in. Dessutom kan nya strategier eller upphandlingar kräva nya insikter och arbetssätt.

Vår utbildning vässar företag och organisationers insikter om de multietniska målgrupperna i Sverige för att skapa bättre förutsättningar för kommunikationsarbete, organisationsutveckling och innovation.

Ett kompetensutvecklingspaket i flera delar som går att boka var för sig eller kombinera utefter behov:

Hållbar interkulturell kommunikation

Fördjupande om strategisk hållbar kommunikation för den multietniska målgruppen. Personer med utländsk bakgrund utgör cirka 25 procent av den totala befolkningen och har en köpkraft på över 300 miljarder SEK/år. Detta är en föreläsning om hur man tar fram rätt data och omvandlar den till relevanta insikter för kommunikation och innovation.

Innovation ur ett mångfaldsperspektiv

En föreläsning om hur ni mångfaldssäkrar er affärsutveckling, från idé till färdig produkt/tjänst. Denna kompetensutveckling kan ges som föreläsning eller workshop där det senare handlar om att ta fram en handlingsplan för att i skarpt läge jobba med affärs- och produktutveckling.

Förändringsledning ur ett mångfaldsperspektiv

Bygger vidare på föreläsningen Hållbar interkulturell kommunikation och utvecklar gruppens kompetens inom mångfaldsfrågor och tar upp förändringsledning ur ett mångfaldsperspektiv. Denna del passar t ex utmärkt för ledningsgrupper som vill driva igenom en förändring i struktur, kultur och arbetsklimat.

Utbildningens innehåll erbjuds även i föresläsnings- och workshopsformat.

Vi träffar er och berättar hur vi arbetar utifrån vårt kompetensområde samt hur vi kan hjälpa verksamhet.

Här kan du läsa mer om hur vi matchar olika företag, organisationer och myndigheter ur ett interkulturellt perspektiv.